WYSIWYG Web Builder
https://unsplash.com/@ianjbattaglia
https://unsplash.com/@yogidan2012
https://unsplash.com/@fantasyflip
https://unsplash.com/@marius
https://unsplash.com/@iammrcup
https://unsplash.com/@chrjy
https://unsplash.com/@qwitka
https://unsplash.com/@gabrielediwald
https://unsplash.com/@sharonmccutcheon
https://unsplash.com/@fabriziochiagano
https://unsplash.com/@markusspiske
https://unsplash.com/@wesleyphotography
https://unsplash.com/@drewcoffman
https://unsplash.com/@christianw
Welkom bij Docu-aid4you!
Docu-aid4you is als 1-mansarchiefbureau werkzaam sinds januari 2009.
Opgericht door Roeland de Barbanson, na een ambtelijke loopbaan van ruim 29 jaar
en daarna nog bijna 9 jaar werkzaam geweest bij DOXsupport,
landelijk opererend bedrijf voor documentaire informatievoorziening.

Ruimschoots ervaring ( > 45 jaar ) op het terrein van documentaire informatievoorziening,
opgedaan bij meer dan 25 gemeenten, 1 gemeentelijke archiefdienst, 1 politieregio,
1 ministerie, 1 regionale milieudienst.
U kiest Docu-aid4you voor:

🔲 wegwerken van achterstanden in dossiervorming en -ordening.
🔲 tijdelijke vervanging van personeel.
🔲 herstructurering van archieven.
🔲 afsluiten van archieven bij reorganisaties of gemeentelijke
    herindelingen.             
🔲 sanering van semi-statische archieven.
🔲 selectie ( te bewaren of te vernietigen ) en inventarisatie
    van archieven in verband met overbrenging naar
    ( gemeentelijke of regionale ) archiefbewaarplaats of
    regionaal historisch centrum.

Kortom, voor werkzaamheden inzake
( algemene, bijzondere, project-, bestuurs- ) archieven en/of
specifieke bestanden, zoals bouw- en milieuvergunningen
kunt u gebruik maken van dienstverlening door Docu-aid4you.
Een hybride werkomgeving is hem niet vreemd.
  
Docu-aid4you is gevestigd op:
Hogestede 139, 4701 JE Roosendaal
Tel. 06 43758342 - E-mail info@docu-aid4you.nl

KvKnr. 20146933  
Overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archief-bescheiden, ongeacht hun vorm ( papier en digitaal ), in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren,
als voorwaarde voor het waarborgen van openbaarheid.
Op basis van selectielijsten bepalen overheden welke archieven zij bewaren en vernietigen, met inachtneming van maatschappelijke, cultuurhistorische of politieke belangen.

Bij selectie van archieven dient dus de nodige zorgvuldigheid in acht
te worden genomen, gelet op:
🔲 de taak van het desbetreffend overheidsorgaan.
🔲 de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen.       🔲 de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het
    cultureel erfgoed.
🔲 het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens
    voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en     
    voor historisch onderzoek.

Overheidsarchieven worden gebruikt voor bedrijfsvoering, voor het afleggen van verantwoording aan de samenleving en dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.  Een goed geordend en toegankelijk archief ( papier en digitaal ) is dus van essentieel belang voor overheidsorganisaties.   
Links naar informatie op het gebied van informatievoorziening en erfgoed:

archiefinspectie.nl
archieven.nl
atlasleefomgeving.nl/meer-weten/erfgoed
autoriteitpersoonsgegevens.nl
breednetwerk.nl
cultureelerfgoed.nl
data.overheid.nl
den.nl
digitaleoverheid.nl
eburg.nl
geheugen.delpher.nl
ictu.nl
kia.pleio.nl
kvanbrain.nl
knvi.nl
nationaalarchief.nl
ncdd.nl
netwerkdigitaalerfgoed.nl
noraonline.nl
open-overheid.nl
vngrealisatie.nl
vng.nl/rubrieken/informatiesamenleving
View my
LinkedIn
Profile